På gång i höst

2017-09-25

Hösten är här och runtom i våra områden pågår olika projekt. Vad händer där du bor?

Fregatten

Hissen på Fregatten 2 kommer rustas upp i slutet av året.

Älvhem

Som resultat av vår senaste trygghetsvandring kompletteras stolpbelysning vid en trappa Älvhemsvägen. Även klippning av vissa buskar.

Snipan

Vi byter belysning i Snipans garage. Klart i slutet av september. Sättningsskadorna på västra sidan av Snipan åtgärdas nu genom att trädäck byggs på uteplatserna, istället för stenplattor.

Stenunge Strand

Reparation pågår i september och oktober av offeranoder på stålsponten mot havet vid Stenunge Strand. Vi byter även markbelysningarna vid stenskulpturerna utanför kulturhusets entré under samma period.

Vita Hasselbacken

Vissa gamla slitna cykelställ på Vita Hasselbacken kommer att bytas mot fina så kallade "cykelpållare".

Hällebäck

Fasaden på hörnet på Hällebäcksvägen 6 ska fogas om. utbytet till ny, ljusstark och klimatsmart trappbelysning fortsätter, nu med Hällebäcksvägen 8-14. Vi bättringsmålar också inom kort runt de nya armaturerna i trapphusen.

Kopper

Nya höstperenner pryder snart alla huslängor på Bergsvägen. Snart sätter vi även ner lökar och till våren kommer rabatterna att kompletteras med perenna vårväxter, så att det kan blomma fint under hela säsongen.