På gång under våren

2018-04-03

Kvällarna är ljusare och man får lust att vara ute. Här på Stenungsundshem återtar vi som brukligt projekt som legat i vintervila samtidigt som vi startar igång nya. Flera av de saker som kommer att hända i vår är ett direkt gensvar på de synpunkter du som hyresgäst gav i hyresgästenkäten

Fregatten

Som ett resultat av hyresgästenkäten installerar vi grill, bänkar, bord på gräsytan ovanför Stenungesalen. Porten till garaget byts också i vår.

Älvhem

Vi börjar renoveringen av taken och upphandlar renovering av alla badrummen. Besiktning av badrum startar igång först efter sommaren.

Snipan

Efter önskemål i hyresgästenkäten sätter vi en grill på Snipans innergård. På fasaden av nummer 2 och 3 reparerar vi tegel.

Slupen

För ökad trygghetskänsla förstärker vi belysningen i källaren på Slupen 4-5.

Stenunge strand

Under våren kommer sättningar i markytor och gångvägar att åtgärdas.

Kolningsberget

Efter önskemål i hyresgästenkäten kommer vi att sätta ut fler bänkar på gårdarna.

Keplers gård

Alla förråden ska målas under våren.

Alfredsberg

Under våren påbörjar vi montering av ny trapphusbelysning på Hällebäcksvägen. Detta för att möta efterfrågan i enkäten om tryggare trapphus.

Hällebäck

Efter hyresgästönskemål i enkäten placerar vi några nya bänkar på innergårdarna. Vi kommer också att ordningställa plattytan vid 38.

Ödsmål

Fasaden på Odlarvägen 2-12 ska målas om under våren.

Hälsovägen, Svenshögen

Vi oljar altaner och balkongräcken.

Alla fastigheter

Inom kort får du veta hur resultatet av hyresgästenkäten ser ut för just ditt område. Vi startar dessutom igång de handlingsplaner vi skapat till följd av dina och dina medhyresgästers synpunkter!