Årets kundundersökning visar tydligt - vi är helt OK.

Bildtext saknas

Svante, Andreas och resultatet av årets första kundundersökning

 

För oss på Stenungsundshem är det viktigt att veta hur våra hyresgäster trivs hos oss. Sedan några år samarbetar vi med AktivBo, som är ledande inom kundundersökningar inom bostadssektorn. Senast vi gjorde en sådan undersökning var 2022, och i år var det dags igen.

 

En tuff situation för många

- Vi, liksom många andra företag inom bygg- och fastighetsbranschen, står inför stora utmaningar. Lågkonjunkturen gör det dyrare att både bygga nytt och att underhålla. För att klara vår ekonomi har vi behövt höja hyrorna för både lägenheter och parkeringsplatser. Samtidigt är många hyresgäster ekonomiskt pressade. Vi förstår att läget är tufft, säger Svante Lahti, vd på Stenungsundshem.

Andreas Bergstrand arbetar som Förvaltningschef på Stenungsundshem och han fyller i:

-  Vi måste tänka smart kring vad vi investerar i – vi behöver tänka både på nuet, och på framtiden. Att inte underhålla eller bygga nytt kan på kort sikt hålla nere kostnaderna – men innebär också att vi skjuter kostnaderna på framtiden. Vårt ansvar är ju också långsiktigt. Till syvende och sist har vi ett direktiv från vår ägare, Stenungsunds kommun, att bygga ett attraktivt Stenungsund, med bostäder för alla i kommunen. Men vi måste göra det på en affärsmässig grund, säger Andreas.

Att gå ut och mäta kundnöjdheten under sådana förutsättningar skulle kunna vara en utmaning. Men det verkar glädjande nog som att våra hyresgäster trots allt, ändå ser uppskattande på mycket av det vi gör.

 

Årets undersökning

Den senaste undersökningen skickades ut till 50% av hyresgästerna, jämnt fördelade över alla områden och under hösten kommer resterande hushåll att få möjlighet att säga sitt. Från och med 2025 kommer vi att genomföra löpande undersökningar så att alla hyresgäster får möjlighet att svara någon gång under året.

Glädjande så visar resultatet att våra hyresgäster generellt är nöjda. Vi fick ett serviceindex på 81,8%, vilket är 0,5% högre än branschsnittet, och ett produktindex på 79%, jämfört med branschsnittet på 78%.

-  Som förvaltningschef är jag särskilt glad över att våra fastighetsvärdar och felanmälan får höga betyg. Vi ligger också över snittet när det gäller kontakten med oss via telefon och e-post, säger Andreas Bergstrand, förvaltningschef på Stenungsundshem.

Han påpekar dock att ”vi som företag kan bli bättre på att informera om vad som händer i fastigheterna och inom Stenungsundshem”, där vi ligger något under branschsnittet.

 

En möjlighet att lära och förbättra

Svante Lahti ser undersökningen som ett verktyg för att förbättra Stenungsundshem.

- Våra värdeord är ju effektivitet, ansvar och tillsammans. Så jag känner såklart ett stort ansvar, att vara effektiv, att fokusera på rätt saker, som ger resultat. Och med det sagt så är jag ju inte ensam. Hela företaget känner ett ansvar och engagemang – det är tillsammans som vi kommer kunna göra skillnad på riktigt. Med svaren från undersökningen kan vi planera framåt, prioritera underhåll och förbättra vår kommunikation.

- Vårt resultat i AktivBo-undersökningen ger oss godkänt – vi är helt OK. Men det betyder ju såklart att det finns förbättringspotential. Men som fastighetsägare och hyresvärd måste vi också vara tydliga med vilka förväntningar våra hyresgäster kan ha på oss och vilka krav som är rimliga att ställa. Och vi måste kanske vara ännu tydligare, med hur våra prioriteringar ser ut framöver. Vi vill ju naturligtvis ha engagerade hyresgäster, som bryr sig om sitt boende. Som vill ha det tryggt och fint omkring sig. Det tjänar alla på, avslutar Svante Lahti, vd på Stenungsundshem.

 

Tack alla engagerade hyresgäster!

Årets undersökning genomfördes främst digitalt, där färre än 2% bad om att få svara på papper. De flesta svarade via sin smartphone, och engagemanget var högt. Svarsfrekvensen var mer än 5% högre än rikssnittet, vilket vi på Stenungsundshem är mycket tacksamma för!

 

Vi hoppas att engagemanget fortsätter och att våra hyresgäster svarar i minst lika hög utsträckning under hösten, när undersökningen fortsätter. Tack till alla som deltog!