Hantverkare i din lägenhet

När du har felanmält något i din lägenhet är det ofta din egen fastighetsvärd som kommer och löser ditt problem. Men det är heller inte ovanligt att det är någon av våra entreprenörer som utför arbetet i din lägenhet, exempelvis när du har felanmält ett trasigt rör och det krävs en rörläggare.

Därför har vi tagit fram riktlinjer för våra entreprenörer kring vad som skall gälla när arbeten utförs i lägenheterna eller i bostadsområdet. Reglerna gäller också våra egna fastighetsvärdar:

Vi och våra entreprenörer ska

 • legitimera oss. Kännas igen på företagskläder eller legitimation

 • hålla avtalad tid

 • planera arbetet så att störningen för dig blir så liten som möjligt

 • visa hänsyn och inte glömma att vår arbetsplats i första hand är ditt hem

 • aldrig använda hyresgästens egendom

 • aldrig lämna hyresgästens lägenhet olåst

 • alltid förvara nycklar på ett betryggande sätt

 • alltid utföra ett fackmannamässigt arbete

 • alltid lämna arbetsplatsen städad

 • respektera parkeringsbestämmelserna i området

 • uppträda korrekt och serviceinriktat