Sortera rätt för miljön!

Visste du att ju mer vi slänger i den vanliga soppåsen, desto dyrare blir den att köra bort? Sorterar vi istället våra sopor noggrant blir sophanteringen billigare. Därför sparar du faktiskt pengar när du slänger dina matrester i den bruna kompostpåsen. Dessutom är det bra för miljön, och de är ju det allra viktigaste, eller hur?

Bioavfallet som sorteras ut och lämnas till rötning blir till näringsrik mylla och biogas. Myllan används som jordförbättringsmedel i stället för konstgödsel. Biogasen används som fordonsbränsle- det mest miljövänliga bränslet som knappt ger några avgaser alls.

Det som inte går att återvinna direkt omvandlas till ren energi genom förbränning. Avfallsförbränning bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en minskad växthuseffekt. Genom förbränningen utvinns el och fjärrvärme, vilket ersätter fossila bränslen som olja och naturgas. Ju mer vi kan återanvända, desto bättre är det!

Allt detta kan slängas i matavfallet (bruna påsen): Rester av kött, fisk, skaldjur, grönsaker och frukt, äggskal, äggkartong (utan prislapp), bröd, kaffe- och tesump, kaffefilter, hushållspapper, pappersnäsdukar, servetter, snittblommor, krukväxter, blomjord och kutterspån från smådjur.

Osäker på vad som ska slängas var? Läs Stenungsunds smarta sorteringsguide, som  hjälper dig med sopsorteringen!