Sortera rätt för miljön!

Visste du att ju mer vi slänger i den vanliga soppåsen, desto dyrare blir den att köra bort? Sorterar vi istället våra sopor noggrant blir sophanteringen billigare.

Därför sparar du faktiskt pengar och gör en insats för miljön när du slänger ditt matavfall i den bruna matavfallspåsen.

 

Matavfallet som sorteras ut och lämnas till rötning blir till näringsrik biogödsel och biogas.

Biogödsel används som jordförbättringsmedel i stället för konstgödsel. Biogasen används som fordonsbränsle.

 

Det som inte går att återvinna omvandlas till ren energi genom förbränning. Genom förbränningen utvinns el och fjärrvärme, vilket ersätter fossila bränslen som olja och naturgas. 

 

Allt detta kan slängas i matavfallet (bruna påsen): Rester av kött, fisk, skaldjur, grönsaker och frukt, äggskal, bröd,

kaffe- och tesump, kaffefilter, lite hushållspapper som tillexempel använts för att torka ut fettet ur en stekpanna.

 

Det allra bästa är såklart att inte slänga mat över huvud taget. På denna sida kan du läsa mer om hur du kan minska matsvinnet.

 

Osäker på vad som ska slängas var? Läs mer om avfallshantering här 

 

Med vänlig hälsning

Stenungsundshem AB