Miljöarbete

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. En miljödiplomering innebär att man som företag har:

  • En miljöpolicy, mål och handlingsplan.
  • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts.
  • Genomfört konkreta miljöförbättringar.
  • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap.
  • Förankrat och redovisat miljöarbetet.
  • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt arbete.

Konkret innebär detta bland annat att vi arbetar för bättre avfallshanteringminskad energiförbrukning och med att sprida vikten av en miljömässigt hållbar vardag.