Miljöarbete

På Stenungsundshem arbetar vi enligt en miljöplan. Den innevarande gäller till och med 2020. Vår miljöplan innebär bland annat att vi:

  • Har en miljöpolicy, och både mål och delmål.
  • Har en miljöutredning som bas, där de betydande miljöaspekterna för just oss är kartlagda.
  • Varje år genomför konkreta miljöförbättringar.
  • Har utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap.

Bland våra miljömål finns bland annat bättre avfallshanteringminskad energiförbrukning och att sprida vikten av en miljömässigt hållbar vardag.

Gröna träd