Kolningsberget

På Kolningsberget finns Ann Carlsson Korneevs skulptur Song of the wind,  i larvikit som är en granitliknande bergart, bestående huvudsakligen av sammanvuxna kristaller av oglioklas och kalifältspat. Dess skimrande färg gör den till en uppskattad fasadsten. Den förekommer i synnerhet vid Oslofjorden. Ann Calsson Korneevs är född 1961 i Kiruna, numera bosatt i Fjällbacka. Hon är utbildad i arkitektur och skulptur på bl.a. Kosrfackskolan i Stockholm.

Som en beskrivning av skulpturen citerar Ann Carlsson Korneev en dikt av Lao-Tsu:

"I hela världen finns intet, som är mjukare än vatten, men det gäller att kämpa emot det som är hårt och fast. Det finnes intet som överträffar det i styrka. I det hänseendet kan det ej utbytas mot något annat. Det svaga övervinner det starka. Det mjuka övervinner det hårda. Det finns ingen i världen som ej vet detta, men ingen förmår leva därefter."