Regler vid omflyttning

Bildtext saknas

Om du vill byta lägenhet och flytta inom Stenungsundshem – detta är vad som gäller.

 

Vi vill ha regler för omflyttning som är tydliga och lätta att förstå. De ska inte ge utrymme för godtycke eller subjektiva bedömningar.

 

I våra omflyttningsregler utgår vi från att:

  • våra hyresgäster är värdefulla för oss.
  • som hyresgäst ska man ha vissa fördelar jämfört med externa bostadssökande.
  • med omflyttning menar vi byte till annan lägenhet, direktbyte mellan två hyresgäster samt flytt till äldre- eller serviceboende inom Stenungsunds kommun.

 

När kan man söka omflyttning?

Om man bor hos oss och vill söka en annan lägenhet på grund av ändrade levnadsförhållanden gäller att man ska ha bott hos oss minst ett år innan man får börja söka lägenhet att flytta om till. 

För att omflyttningen ska godkännas av oss krävs att man skött sina hyresbetalningar utan anmärkning. Man ska också ha skött och väl vårdat sin lägenhet - ha ”iakttagit sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten”, som det heter i hyreslagen.

 

Två sätt att söka omflyttning

Man kan söka omflyttning genom att:

  • lägga in en annons på Bostadsbytet på ”Mina sidor” för att byta lägenhet med någon annan som bor hos Stenungsundshem. Hittar man en person att byta med ska denna person godkännas enligt uthyrningspolicyns villkor.
  • ansöka om lägenhet via en intresseanmälan på ”Mina sidor”. Man söker lägenheter man är intresserad av genom att boka sig på dem. Det som avgör är kötid (boendetid).

 

Vilka köregler gäller för omflyttning?

När man söker lägenhet för att flytta om inom Stenungsundshem gäller den sammanlagda boendetiden som kötid.

 

När kan man flytta ut?

Vid omflyttning hos Stenungsundshem gäller tre månader uppsägningstid.

 

När kan man flytta in?

Precis som för övriga in- och utflyttningar gäller att en avflyttningsbesiktning och en avflyttningsstädning måste vara gjord innan man flyttar in. I de fall man som hyresgäst flyttar in tidigare än kontraktets startdatum, har man inget hyresförhållande med Stenungsundshem fram till att kontraktet börjar gälla. Det betyder att man godtar lägenheten i befintligt skick. Tänk på att du ansvarar för din lägenhet till och med sista avflyttningsdatum. Kommer du överens med ny hyresgäst om att flytta in under din hyrestid, är det fortfarande du som ansvarar för lägenheten. Eventuella besiktningsanmärkningar du själv ska åtgärda måste utföras under din egen hyrestid.