Lägenhetsregister

Lägenhetsregisternumret finns på din hyresavi.

Ovanför ditt namn på hyresavin finns ett objektnummer där de sista fyra siffrorna (efter snedstrecket) utgör lägenhetsregisternumret.

De nya numren finns också anslagna i din uppgång.

Enligt Lagen om lägenhetsregister är alla fastighetsägare i Sverige skyldiga att ha ett särskilt lägenhetsnummer för varje bostadslägenhet. Med det nya lägenhetsregistret ska bland annat folkbokföring kunna göras på en specifik lägenhet i stället för, som i dag, bara på en viss adress. Ansvar för att administrera registret kommer att ligga på Lantmäteriverket och respektive kommun.

Ditt nya nummer

Här hittar du alla våra lägenheter ordnade områdesvis. Leta dig fram till din adress och ditt nuvarande lägenhetsnummer, så ser du lägenhetens nya nummer.

Lägenhetsregister enlig beslut av Lantmäteriet

I alla dina kontakter med Stenungsundshem ska du fortsätta att använda ditt nuvarande lägenhetsnummer. Det nya lägenhetsregisternumret kommer endast att användas mot Skatteverket och folkbokföringen.