Vad säger hyreslagen?

Många gånger har man frågor om sitt hyresavtal, vad man får och inte får renovera i sin lägenhet och om hur det går till när man vill byta lägenhet eller hyra ut lägenheten i andra hand. Hyreslagen reglerar en stor del av det som gäller när man hyr en lägenhet. Det är också hyreslagen som ligger till grund för de beslut Stenungsundshem tar i sådana frågor. Här hittar du hyreslagens svar på de vanligaste frågorna.

Om hur man ska sköta sin lägenhet

Hur skall jag sköta lägenheten?

Du är skyldig att vårda och sköta lägenheten med vad därtill hör. Om det inträffar en skada i lägenheten måste du meddela detta till hyresvärden så fort som möjligt, så att skadan inte förvärras. Gör du inte det så kan du bli skadeståndsskyldig.

Får jag renovera lägenheten själv?

Ja, du får exempelvis måla och tapetsera. Ditt val av kulörer och tapetmönster får dock inte vara så extrema att lägenhetens bruksvärde därigenom minskar, då kan du behöva ersätta oss när du flyttar. Stenungsundshem rekommenderar inte målning på befintlig tapet. Du får också bland annat sätta kakel i kök, installera diskmaskin och sätta upp kolfilterfläkt. Du får dock inte ändra lägenhetens planlösning, riva ut den fasta köksinredningen,  riva ut eller lägga nytt golv, bygga bastu eller montera spiskupa med fläktuttag till befintligt ventilationssystem. För alla åtgärder gäller att du måste utföra det fackmannamässigt, annars kan du bli ersättningsskyldig.

Vad händer om man stör sina grannar?

Man kan bli uppsagd och få flytta.

Får man spela hög musik för kl 22.00?

Man får aldrig spela så högt att man stör någon. Detta gäller hela dygnet oavsett vilken tid.

Om andrahandsuthyrning

Får jag hyra ut min bostad i andrahand?

Ja, men du måste ha hyresvärdens tillstånd. Du måste ha beaktansvärda skäl. Studier, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort och provboende med sambo är exempel på beaktansvärda skäl. Hyresvärden kan neka dig att hyra ut i andra hand i vissa fall, trots att du har beaktansvärda skäl. Ett exempel är om de misstänker att det finns svarta pengar involverade i uthyrningen. Fallet kan då avgöras i Hyresnämnden.

Får jag provbo med någon och under tiden hyra ut min lägenhet i andrahand?

Du får provbo i sex månader. Innan du gör det ska du fråga hyresvärden.

Vem ansvarar för lägenheten under tiden jag hyr ut den i andrahand?

Det är alltid du som förstahandshyresgäst som har hyresavtalet med hyresvärden och som ansvarar för lägenheten. Det betyder ansvar för allt som innefatatr boendet- som störningar, lägenhetens skick samt hyresbetalningar. Ett gott råd är att hyra ut lägenheten till någon du verkligen litar på. Som förstahandshyresgäst  Om du är utomlands bör du skriva en fullmakt till någon som kan företräda dig i hyresangelägenheter när du är borta.

Om att byta lägenhet

Får jag byta min hyresrätt?

Du får byta lägenheten om du har hyresvärdens tillstånd.

Är det tillåtet att byta en lägenhet mot två?

Ja, om hyresvärden ger sitt tillstånd.

Om in- och utflyttning

När ska jag flytta ut?

Om inte annat avtalats är du skyldig att lämna lägenheten senast kl. 12.00 dagen efter det att hyrestiden gått ut. Är den dagen en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall utflyttning ske nästa vardag.

Om hyresavtalet

Kan den som gått i borgen för ett hyresavtal säga upp åtagandet?

Ja, borgensmannen kan alltid säga upp sitt åtagande till månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, dock tidigast till den tidpunkt som infaller två år från det att åtagandet började att gälla. Borgensmannen måste alltså gå i borgen i två år.

Är jag skyldig att visa min lägenhet när den är ledig för uthyrning?

Ja, du är skyldig att visa upp lägenheten på lämplig tidpunkt.

Får mitt hemmavarande barn ta över min lägenhet, dvs mitt hyresavtal?

Ja, om hyresvärden godkänner det och ni anses som närstående enligt hyreslagens bestämmelser.

Kan hyresvärden neka två att stå på kontraktet?

Ja.

Vem får bo kvar i lägenheten vid skilsmässa eller dödsfall?

Läs mer om detta i artikeln från Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra, som sammanfattar Hyreslagens paragrafer på ett enkelt sätt.