Organisation

Stenungsundshem ägs till hundra procent av Stenungsunds kommun och har en styrelse som är politiskt sammansatt.  Huvudkontoret, där de flesta av våra tjänstemän sitter, ligger på Stenungs torg. Här har vi öppet  för alla som vill besöka oss. Våra öppettider hittar du här

Den största delen av vår förvaltning, de som sköter den dagliga driften i hus och på gårdar, finns på vårt områdeskontor i området  Älvhem. Där har våra fastighetsvärdar alla sina maskiner, verktyg och fordon nära till hands och kommer fort ut i bostadsområdena. Vår två förvaltare kan fördela arbetet smidigt under dagen. Våra förvaltningsassistenter, som tar emot felanmälningarna , sitter också nära de som ska åtgärda själva felet.
Den andra delen av driftorganisationen är den som förvaltar kommunens alla verksamhetslokaler. De finns på Doteröds industriområde, där de har verkstad, fordon och annat.

 

  Organisationsschema översiktligt