Vi sponsrar Naturskyddsföreningen

Bildtext saknas

För oss är det en självklarhet att stödja Naturskyddsföreningens marina arbete. Vi vill att våra hav mår bra igen! Vi vill ha hav som är fulla av korallrev, krabbor, plankton, laxar, ålar, valar, maneter och hajar (jo, dom också). För då vet vi att våra hav mår bra igen. Då vet vi att vi har lyckats sätta stopp för bottentrålning, dumpning av avfall och miljögifter som läcker ut i våra vatten. Då finns det tillräckligt med fisk för att sjöfåglar och sälar ska kunna äta sig mätta och en hållbar inkomstkälla för människor runt om i världen.

Världens hav och dess invånare är i djup kris
Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har fiskarna, korallerna och fåglarna varit så få och föroreningarna så många. Varje dag utrotas flera hundra arter från våra hav, många utan att vi ens visste om att de existerade.

De marina ekosystemen har förändrats i grunden genom långvarig gödning och utsläpp från jordbruk, skogsbruk, industrier, sjöfart och avlopp. Läckage från varor, deponier, sjunkna skepp och dumpat avfall fortsätter än idag att sprida miljögifter i haven. Skyddszoner mot land – som våtmarker, mangroveskogar och strandängar – dikas ut eller huggs ner. Fisket har gjort att över 85 procent av de exploaterade fiskbestånden är överfiskade.

Bottentrålning är en av de värsta metoderna
Metoden innebär att stora nätkassar med tyngder dras över botten för att skrämma upp och fånga in bottenlevande fiskar och skaldjur. Eftersom trålarna fångar allt i sin väg, fiskas också många fiskbäbisar upp. Fiskbäbisar som, om de hade fått växa till sig, skulle ha bidragit till både mat och försörjning för människor som bor i området. Att bottentrålarna dras nära kusterna betyder också att det storskaliga industriella fisket slår undan benen för det småskaliga fisket och minskar deras möjlighet att försörja sig.

Ändå finns det hopp
Exploaterade havsområden kan återhämta sig om människans påverkan begränsas och förutsättningarna är de rätta. Fiskbestånd svarar ofta relativt snabbt på minskat fisketryck.

Men om själva förutsättningarna för marint liv är förstörda, såsom vid bottentrålning, är det inte säkert att haven kan återhämta sig från överfiske, övergödning och miljögifter. Det finns alternativa fiskemetoder som inte förstör bottnar eller fångar fiskbäbisar. Låt oss använda dem!

Naturskyddsföreningen ser till att det verkligen händer något
De skriver rapporter, artiklar, blogginlägg och debattartiklar. De anordnar seminarier, föreläsningar och gör utspel i medier och påverkar politiker och myndigheter både i Sverige och i EU. Globalt arbetar de tillsammans med samarbetsorganisationer runt om i världen. Målet är att våra hav mår bra igen - år 2030!

Vi är stolta över att delta i detta arbete!

Havet300