Vi vill veta hur du trivs hos oss

Bildtext saknas

Kundundersökning med AktivBo

 

- För oss är det viktigt att veta hur våra hyresgäster trivs hos oss. Vi vill veta vad vi kan göra bättre och vilka insatser vi borde prioritera. Därför gör vi nu en kundundersökning tillsammans med AktivBo som är ledande i den här typen av arbeten och har många års erfarenhet av hyresgästenkäter, säger Svante Lahti, VD på Stenungsundshem.

 

Digitala enkäter

- Enkäten är i första hand digital. Det har helt enkelt visat sig vara mest effektivt, sett över alla respondenter. Det är naturligtvis också bättre för miljön än att skicka ut en massa brev, säger Svante Lahti.

Frågorna besvaras genom att man loggar in hos AktivBo med sitt tilldelade enkätnummer men alla instruktioner om hur man svarar på enkäten kommer att mejlas ut. För den som absolut vill svara analogt, på papper, så kommer den möjligheten att finnas, om så önskas. Alla svar är naturligtvis anonyma.

 

En löpande mätning

Inledningsvis kommer vi skicka ut undersökningen till hälften av våra hyresgäster, jämnt fördelat på våra områden. Men Stenungsundshem har en strategi som sträcker sig över flera år med dessa hyresgästundersökningar. Från och med i höst kommer vi börja mejla ut undersökningen till den återstående halvan – så att vi mot 2024 års slut har lyssnat av samtliga hyresgäster. Och efter nyår, i januari 2025 så börjar vi om.

Svante Lahti VD Stenungsundshem

- Vi kommer med andra ord att kontinuerligt lyssna av vad våra hyresgäster tycker. Vi tror att det är ett mycket bättre sätt att få en korrekt bild. Vi kommer, mer eller mindre, i realtid att kunna följa hur vi lyckas med vårt arbete. För oss är det här ett nytt och förhoppningsvis lite bättre sätt att jobba, säger Svante.

Så, om du inte har fått enkäten skickad till dig nu så beror det på slumpen. Alla hyresgäster kommer som sagt få frågan innan året är slut. För Stenungsundshem är det av stort värde att du som hyresgäst tar dig tid att tänka efter och svara.

Min förhoppning är att så många som möjligt tar chansen att säga vad man tycker. Och på så sätt hjälpa oss i vårt arbete att leverera på toppen av vår förmåga. Så jag säger tack på förhand för er medverkan, säger Svante Lahti, VD på Stenungsundshem.