Har du hund, katt eller annat husdjur? Då finns det vissa saker du ska tänka på för att visa hänsyn till dina grannar, för trivsel och trygghet.

Ditt husdjur får inte springa lös, annat än i din bostad. Det är särskilt viktigt att husdjuren hålls borta från barnens lekplatser. Tänk på hälsorisken och att många i dag är allergiska.

Har du katt får du inte släppa ut den utan tillsyn. Det är inte tillåtet att ha så kallade kattrappor från marken upp till balkongen eller till ett fönster.

Din hund rastar du på de hundrastplatser som finns och i skog och mark. För allas trevnad rastar du inte hunden på bostadsområdets gårdar. Glöm heller inte att plocka upp efter din hund.

Tänk på att du, för att ha vissa giftiga djur som exempelvis spindlar och ormar, behöver tillstånd från Länsstyrelsen.