Hemförsäkring

  Livboj_vinter

Om du inte redan har en hemförsäkring, ska du teckna en enligt hyresavtalet.

En hemförsäkring behövs även om du inte äger något värdefullt. Försäkringen kan ersätta mycket mer än dina saker. Om lägenheten behöver evakueras vid en brand eller vattenskada är det ditt försäkringsbolag som hjälper dig. Om du orskakar en skada och blir ersättningsskyldig kan det bli kostsamt utan försäkring. Hemförsäkringen är en billig trygghet om olyckan är framme.