Lugn och ro

Prata med varandra

Det är naturligtvis inte så att du inte får röra dig i din lägenhet eller träffa dina vänner. Ska du ha fest, tala då om det för dina grannar ett par dagar i förväg. Om de vet varför det låter lite extra hos dig är det lättare att överse med skratt och musik. Och nästa gång kanske det är grannens tur att ha fest?

Du vet kanske inte hur mycket som hörs från din lägenhet. Fråga grannen eller be att få komma in och lyssna. De flesta problem kan lösas när människor pratar med varandra.

Om du blir störd

Om du ändå skulle bli störd av din granne är det bra om du pratar med din granne om störningarna. Vill du inte det av någon anledning, tar du kontakt med oss. Vi vill helst att du talar om ditt namn och din adress, för att vi ska kunna kontakta dig om vi behöver mer upplysningar. Naturligtvis behandlar vi uppgifterna konfidentiellt.

Vad händer med den som stör?

Beroende på vilken störning det handlar om behandlas ärendet lite olika av oss. Den som stör får ett brev där vi påpekar vilka regler som gäller i boendet. Brevet skickas även om störningen inte pågår längre när väktaren kommer.

Om störningarna ändå fortsätter, eller om störningen redan första gången är mycket allvarlig, får den störande ett varningsbrev med hot om uppsägning av lägenheten. Samtidigt informeras socialtjänsten, som gör en utredning om orsaken till störningarna.

Är störningarna allvarliga, eller upprepade, kan det leda till att hyresgästen ifråga sägs upp från lägenheten och måste flytta.

Tveka inte, kontakta oss!

Vi vill att du känner förtroende för oss som hyresvärd och att du kontaktar oss om du har några problem med ditt boende. Det är inte meningen att någon ska behöva flytta på grund av störningar i omgivningen. Har du några frågor eller synpunkter, kontakta oss! Pia Rohdin hos oss är den du pratar med när det gäller störningar. Du kan nå henne direkt på telefon: 0303-68608.

Läs mer om störningar i hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra.