Väktare från gångna tider...

fregatten Väktare från gångna tid...

Väktare från gångna tider - vägvisare mot nya möten heter granitgruppen utanför Fregatten, formad av konstnärinnan Lillemor Petersson. Graniten kommer från Evja i norra Bohuslän. Går man nära finner man inslag av ristningar och på en av stoderna sitter en korp, troligen en av Odens korpar Hugin eller Munin.