Snipan landhavochhimmel I kvarteret Snipan har vi valt att dekorera fastigheten med väggmålningskonst av konstnärinnan Sigrid Hansson. Sigrid Hansson är bosatt i Kärlingesund i Bohuslän, där hon framför allt arbetar  med skulpturmålning och applikationer. Ovan ser du Himmel och hav.

Snipan Fågeln

Fågeln

Snipan urskog

Urskog