Våra värderingar

Stenungsundshem har ett tydligt uppdrag från Stenungsunds kommun att främja utvecklingen av Stenungsunds kommun genom att tillhandahålla attraktiva bostäder. Detta står beskrivet i vårt ägardirektiv

Vår affärsidé

Stenungsundshem ska aktivt främja utvecklingen av Stenungsunds kommun genom att tillhandahålla attraktivt och hållbart boende för alla.
Tillsammans med kommunen ska vi också förvalta och aktivt utveckla effektiva lokaler för Stenungsunds kommun.

Vår vision

Vi ska erbjuda det bästa boendet i regionen genom att skapa trivsel och stolthet hos våra hyresgäster.
Vi ska också vara den mest engagerade och innovativa partnern till kommunen för en effektiv och hållbar lokalförsörjning.

Våra värderingar

Våra värderingar