Våra värderingar

Bildtext saknas

Ett värdedrivet fastighetsbolag

 

Vi på Stenungsundshem tar vårt uppdrag från kommunen på stort allvar. Vi har höga ambitioner om att bidra till kommunen och regionen, samtidigt vi vill vara hållbara – både socialt, klimatmässigt och ekonomiskt. Vi är viktiga för att göra Stenungsund till en attraktiv kommun att bo i - tillsammans med näringsliv, civilsamhället och alla invånare. På den här sidan redovisar vi några av punkterna i vår värdegrundsplattform.

 

Ur våra ägardirektiv

Bolagets innehav av hyresrätter är ett viktigt inslag i kommunens ambitioner att tillhandahålla bostäder för alla och ta ett socialt ansvar på bostadsmarknaden. Bolaget ska samverka med kommunens verksamheter för genomförandet av dessa ambitioner.

Stenungsundshem ska ta ett samhällsansvar. Samverkan utgår särskilt från behov de grupper har som inte kan få bostad av egen kraft.

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att Stenungsundshem ska vara ett allmännyttigt bostadsföretag som ska främja utvecklingen av Stenungsunds kommun genom att tillhandahålla attraktiva bostäder.

Kommunen och bolaget ska samverka för att genomföra Stenungsunds kommuns vision, beslutad av kommunfullmäktige.

Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktig hållbar utveckling; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Bolaget ska:

  • ha en stark och långsiktigt hållbar ekonomi med låg risk.
  • arbeta affärsmässigt med långsiktigt lönsamhetsperspektiv.
  • skapa stabila och trygga bostadsområden och ta socialt ansvar.
  • erbjuda bostäder åt alla oavsett ålder, ursprung och hushållstyp.
  • minska miljöbelastningen av bolagets verksamhet och ge hyresgästerna möjligheter till aktiva miljöval.
  • bidra till regional tillväxt.
  • arbeta för att utveckla attraktiva och långsiktigt hållbara bostadsområden.

 

Vår vision, vår ledstjärna.

Vi gör skillnad, på riktigt. Tillsammans med kommunen och andra goda krafter tar vi ansvar för ett tryggare och mer hållbart liv, för alla.

 

Mission, eller affärsidé om man så vill.

Vi är mer än ”bara” en fastighetsförvaltare. Vi erbjuder inte ”bara” bostäder, utan trygga platser där människor kan växa, trivas och känner sig välkomna. Vi bygger hållbara hem och vill skapa en bättre framtid, för alla i samhället.

Vi är effektiva och jordnära och har höga ambitioner om att göra vårt bästa för såväl hyresgästerna, företaget och arbetskamraterna som samhället omkring oss.

Tillsammans kommer vi kunna leverera på toppen av vår förmåga. Det är så vi gör skillnad, på riktigt.

 

Våra kundlöften

Trygghet och gemenskap:
Att skapa en gemenskap, där våra hyresgäster trivs, är vår främsta prioritet. Vi lägger stor vikt vid trygghet i våra bostadsområden. Du ska känna dig som en självklar del av ditt grannskap, och alltid känna dig säker i ditt hem.

Aldrig krångliga, alltid effektiva:
När du behöver hjälp eller undrar något är vi tillgängliga. Vi svarar snabbt på frågor och ger tydlig information. Inget krångel, alltid raka svar. Vi vet att din tid är värdefull.

Rättvisa och ömsesidig respekt:
Ett tryggt regelverk, med fasta och rättvisa principer, är nyckeln till goda kundrelationer. Vi håller det vi lovar och tar inga genvägar.

Vi tar vårt ansvar:
Som en aktiv aktör i samhället vill vi bidra till en bättre framtid, för alla. Därför strävar vi alltid efter att göra miljövänliga val när vi bygger och förvaltar våra fastigheter. Vi välkomnar alla till våra bostadsområden, och ser positivt på en mångfald av livsstilar, etniciteter och åldrar.