Doterödsvägen

På Doterödsvägen 14 finns en utbyggnad i form av en lokal där Myggenäs färg har haft verksamhet. Tidigare har den även varit livsmedelsbutik.

Vi kommer att bygga fyra nya lägenheter där, fördelat på två stycken 2 r.o.k och två stycken 3 r.ok. Lägenheterna smart planerade och läget är centralt med kort gångavstånd till kollektivtrafik och service.

Upphandling av projektet har pågått under hösten. Utvärderingen av anbuden och beslut om tilldelning är nu klar. Erlandsson Bygg är det byggföretag som vann upphandlingen och som i samarbete med Stenungsundshem kommer att bygga om den tidigare lokalen till bostäder. Avtal gällande entreprenaden kommer att skrivas inom kort.

Vår förhoppning är att kunna ta det första spadtaget under våren. Inflyttningen kan i så fall påbörjas under hösten/vintern 2019/2020.