Paus för beställningar av tillval 2024

Bildtext saknas

På grund av ett ansträngt ekonomiskt läge med såväl ökade räntor som högre kostnader så behöver vi framåt prioritera underhåll och andra nödvändiga åtgärder. Därför pausar vi nu möjligheten att beställa tillval för 2024.

Du som redan har beställt ett tillval kommer att få det levererat och installerat som utlovat.

Vi kommer också se över vilka tillval vi kommer kunna erbjuda framöver. Vi kommer göra en översyn av våra rutiner och vårt sortiment kring tillvalen och hoppas kunna erbjuda dessa igen, förhoppningsvis någon gång under nästa år. Men i nuläget har vi inget datum för när denna möjlighet att beställa tillval kommer att finnas igen.

.