vi bygger

 

Vi kommer att bygga ett åtta våningar högt punkthus på parkeringen mellan Koppersskolan och vårt nuvarande bostadsområde på Koppersvägen. Huset har, efter en namntävling bland våra hyresgäster, döpts till "Klaras Hus", efter den populära Klaras kiosk som låg ett stenkast bort.

Se tänkt vy från sydöst, se tänkt vy från väst. Huset kommer att rymma ca 32 lägenheter, majoriteten ytsmarta ettor och tvåor.

Det har gjorts flertalet utredningar kring trafikmiljö, buller med flera tillsammans med kommunen och Koppersskolan. Tre informationsmöten för berörda hyresgäster har också hållits.

Läget just nu

Detaljplanen godkändes  i kommunfullmäktige den 19 juni.

Projektet består av två delar. Den första delen har startats och pågår till och med november. Den omfattar ombyggnation av Koppersskolans parkering, omledning av busstrafiken samt anläggning av nya parkeringar längs med Koppersvägen. Den andra delen av arbetet består av detaljplanering av och byggande av huset, garagen och de resterande parkeringsplatserna. Preliminärt kan den starta under våren 2018.

När blir det klart?

Om allt går som vi önskar kan de första hyresgästerna flytta in vårvintern 2019. Lägenheterna kommer att fördelas via Stenungsundshems ordinarie bostadskö.